Polarfilé är ett fiskgrossistföretag i Nämpnäs, Österbotten.
Vår affärsidé är att producera och distribuera högkvalitativ lokalfångad och nordisk fisk och fiskprodukter till såväl lokala restauranger och handlare, som större nationella och internationella fiskköpare.

Vi har även en butik för direktförsäljning i våra utrymmen, vilken är öppen torsdag och fredag 10-18.